• SZUKAJ

UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

NORMY WODY

Podstawowe wymagania fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne,

jakim powinna odpowiadać woda pzreznaczona do spożycia przez ludzi.

 

Lp. Parametr Jednostka Dop. zakresy

 

1. Barwa [mg Pt/l] 15

2. Mętność [NTU] .....1

3. pH [-] .....6,5 - 9,5 1)

4. Przewodność elektryczna [m S/cm w 20°C] .....2500 1)

5. Smak [-] .....akceptowalny

6. Zapach [-] .....akceptowalny

7. Amoniak [mg/l] .....0,5 1), 2)

8. Azotany [mg/l] .....50 1)

9. Azotyny [mg/l] .....0,5

10. Chlor wolny [mg/l] .....0,1 - 0,3

11. Chlorki [mg/l] .....250 1)

12. Mangan [mg/l] .....0,05

13. Siarczany [mg/l] .....250 1)

14. Twardość ogólna [mg CaCO3/l] .....60-500 1)

15. Żelazo [mg/l] .....0,2

16. Utlenialność (KMnO4) [mg O2/l] .....5

 

17. Ogólna liczba bakterii w 37° C po 24 h w 1 ml .....20

18. Ogólna liczba bakterii w 22° C po 72 h w 1 ml .....100

19. Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) w 100 ml .....0

20. Bakterie grupy coli w 100 ml .....0

21. Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml .....0

22. Clostridia redukujące siarczyny (Clostridium perfringens) w 100 ml .....0

 

1)Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej.

2) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.